Bajta Nadomestne volitve SG 2012 Drugo vprašanje - nadomestne volitve SG 2012

Naključno iz intervjujev in kolumen

Intervju: Vale uživa na svoji kmetiji
Lucija Kac | Ponedeljek, 18 Februar 2013
Vale

"Vse rada počnem. Od urejanja pašnikov, do »oblanja« desk, pa urejanja okolice, vrta, notranjosti hiše. Lotim se vsega, rada se vsega učim."

Bajtini projekti

Bajta hodi po sv(e)to

Pasica


Ste še slišali,
pesem upora
?

ŽPZ KOMBINAT!

Kombinatke

2. Kakšna je vaša ocena delovanja konkretnih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina (pri mnogih so se postavljala tudi vprašanja o netransparentnem zaposlovanju)? Kako bi tem zavodom omogočili, da bi lahko delovali boljše?


Vrčkovnik Vinko

"Menim, da večina javnih zavodov pod okriljem MO SG, deluje zelo dobro. Seveda se tudi na teh področjih poraja par vprašanj, ki pa jih bomo, tako kot do sedaj, sprotno reševali. Trenutno najbolj pereče vprašanje predstavlja Zdravstveni dom Slovenj Gradec, kjer imamo premalo usposobljenega kadra za normalno delovanje zdravstvenih ambulant. Verjamem, da bomo skupaj, dokaj hitro, lahko rešili tudi ta problem."

Peter Pungartnik

"Moja splošna ocena je, da je njihovo delovanje dobro, čeprav med njimi prihaja do prevelikih razlik učinkovitosti in transparentnosti delovanja, zato bo treba narediti temeljito analizo, ki bo pokazala njihove slabosti in prednosti. Analiza bo podlaga za spremembe predvsem pri tistih zavodih, ki poslujejo z izgubo (kot na primer Zdravstveni dom Slovenj Gradec). Z ustreznejšo politiko kadrovanja direktorjev zavodov in posledično višjimi zahtevami njihove odgovornosti bi lahko delovali boljše."

Andrej Čas

"Osnovni namen javnih zavodov s področja kulture, mladinskih in socialnih dejavnosti, izobraževanja, zdravstva ni ustvarjanje dobička ampak izvajanje poslanstva za interesne skupine občanov.  Občani morajo v večji meri nadzorovati in ocenjevati uspešnost dela teh zavodov. Obstoječi nadzorni organi ustanoviteljice svojega dela povsod ne opravljajo najbolje. To se kaže v slabem delu nekaterih zavodov, stanju objektov, ki jih upravljajo in nepreglednemu zaposlovanju. Ustvarjanje lastnih prihodkov zavodov z delovanjem na trgu je pozitivno, saj razbremenjuje proračun, vendar tržna aktivnost ne sme povzročiti nelojalne konkurence drugim subjektom na trgu.
Občina bo izboljšala delovanje zavodov, tako da bo z javnimi razpisi zagotovila strokovno in kompetentno vodstvo, preko nadzornih institucij skrbno nadzirala porabo javnega denarja in delo zavodov in v večji meri vključila v sodelovanje vse zainteresirane občane."

Jurij Šumečnik

"Svetniška skupina Socialnih demokratov je bila edina, ki je na določene napake in pomanjkljivosti v delovanju javnih zavodov opozarjala. Rešitev je dokaj preprosta… V zadnjem obdobju so pričakovanja in zaupanje do občine in posledično javnih zavodov zelo padla. Župan je prvi v vrsti, ki mora dajati zgled s svojo strokovnostjo, prizadevnostjo, transparentnostjo in poštenjem. Prav tako mora imeti župan visoke standarde in pričakovanja tudi do svojih sodelavcev in ostalih uslužbencev v javnih zavodih. Že takoj na začetku svojega mandata želim uvesti spremenjen način javnih naročil in sicer bodo vsa javna naročila v živo predvajana preko interneta, tako da bodo vsi dvomi o netransparentnosti odpravljeni."

Ksandi Javornik

"Ocenjujem, da je pri delovanju javnih zavodov, ki so bili ustanovljeni v zadnjem obdobju (ter tistih, ki delujejo že vrsto let) še veliko rezerv pri racionalnizaciji poslovanja. Nenazadnje je bil cilj ustanovitve teh javnih zavodov prav transparentnost sredstev javne porabe in zmanjšanje stroškov pri plačevanju zunanjih izvajalcev, zato pa je toliko nujneje, da z dobrimi programi in ustreznim pristopom tudi javni zavodi dvignejo svojo učinkovitost. Mestna občina jim pri tem lahko pomaga s prenosom projektov in ustreznimi usmeritvami."

Bojan Mestek

"Transparentnost javnih naročil je prvi in osnovni pogoj. Javni zavodi so v lasti občine, torej morajo delati v dobro vseh občanov. Ne morejo in ne smejo biti v privilegiranem položaju, ampak morajo nastopati na trgu kot enakopraven igralec. Le tako občani dobijo največ za najmanj denarja.
V osnovi pa ti javni zavodi niso ustavljeni za prodajanje pijač in hrane po prireditvah, ampak za strateško načrtovanje turizma, kulturnih in športnih prireditev,…"

Boris Raj

"Poiskati je potrebno najustreznejšo (in najracionalnejšo) organizacijsko obliko za združitev dejavnosti javnih zavodov Vetrnica in SPOTUR. Potrebno je zagotoviti učinkovitejše delo Sveta JZ Zdravstveni dom SG in imenovati  direktorja."

 

Zadnje objave na Bajti


images/stories/articles.jpg
Ponedeljek, 16 Maj 2016 20:07
kolegice.jpg
Torek, 10 November 2015 19:22
Natalija
Ponedeljek, 09 November 2015 11:15
risa_a5.jpg
Nedelja, 08 November 2015 10:51
TaborZdravihSol2015.jpg
Torek, 27 Oktober 2015 21:12
povabimmail.jpg
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 19:20
kks_logo.jpg
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 19:06
coverbringit.png
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 18:20
zborovske-mohorjan.jpg
Četrtek, 15 Oktober 2015 22:41
Vse pravice pridržane Pravno obvestilo O Bajti in avtorjih Uredništvo Oglaševanje F.A.Q Vaše nastavitve zasebnosti