Bajta Nadomestne volitve SG 2012 Osmo vprašanje - nadomestne volitve SG 2012

Naključno iz intervjujev in kolumen

Ukinitev državnega sveta bi bila napačna poteza
Jernej Pikalo, izredni profesor za politologijo, FDV | Sreda, 20 Avgust 2008
Jernej Pikalo "Ukinitev državnega sveta bi pomenila, da bi se urejanje življenja v politični skupnosti poslej usklajevalo in dogajalo zgolj na strankarsko politični ravni, brez posvetovanja s ključnimi socialnimi, lokalnimi in funkcionalnimi akterji"

Bajtini projekti

Bajta hodi po sv(e)to

Pasica


Ste še slišali,
pesem upora
?

ŽPZ KOMBINAT!

Kombinatke

8. Kakšen je vaš odnos do tretje razvojne osi? Je potrebno dosedanje plane brezpogojno izpeljati ali pa morda iskati alternativne pristope k prometni infrastrukturi (vprašanje zahteva odgovor ali-ali)?


Vrčkovnik Vinko

"Sem izrecni zagovornik tretje razvojne osi. Prizadeval si bom, da se gradnja hitre ceste čim prej začne saj bomo le tako lahko odprli. Seveda bo potrebno najti skupen jezik na vseh področjih predvsem pri iskanju alternative za potek trase."

Peter Pungartnik

"Pridružujem se splošnemu prepričanju ljudi, da za hitrejši razvoj nujno potrebujemo tretjo razvojno os. Pri tem izhajam iz načela, da jo vsi potrebujemo, nihče pa se ne bi v ničemer odrekel svojim pravicam in ugodnostim. Menim, da so dosedanji plani v osnovi dobro pripravljeni, vendar jih nikakor ne bi kazalo brezpogojno izpeljati in tudi ne brezpogojno spreminjati. Zainteresirani javnosti bo potrebno veliko bolj jasno predstaviti potek trase, način načrtovan način izgradnje in višino odškodnin ter veliko bolj prisluhniti javnemu mnenju in tudi civilni iniciativi o morebitnih modifikacijah trase in načina izgradnje."

Andrej Čas

"Tretja razvojna os, natančneje hitra cesta  je bila predstavljena in v javnosti naivno sprejeta  kot kratkoročno uresničljiv projekt. Po svoji zasnovi, tehnični zahtevnosti in zaradi velikih sredstev potrebnih za izgradnjo, pa tak projekt ob idealnem poteku ne moremo končati prej kot v petnajstih ali dvajsetih letih. Tisti, ki govorijo drugače so naivni ali pa zavajajo. Poleg tega je projekt ujet v lovke lobijev in interesnih skupin, zato je sedaj njegova usoda še bolj negotova. V trenutnem ekonomskem položaju bo vlada verjetno sprejela določene konceptualne popravke tega projekta in ga prilagodila realnim možnostim. Slovenj Gradec in Koroška imata v tem projektu enake interese, čim prej dobiti varno, udobno in dovolj hitro prometnico do Arje vasi. Pri tem bomo zagovarjali tudi alternativne rešitve, kot je dvofaznost tretje osi, kar pomeni  takojšno modernizacijo obstoječih prometnic in vzporedno  nadaljevanje projekta  hitre ceste."

Jurij Šumečnik

"Kjer je cesta je tudi razvoj. Dobra prometna povezava je za razvoj Slovenj Gradca in Koroške nujno potrebna. Vendar ne za vsako ceno. V kolikor želimo planirati dolgoročen in zdrav način razvoja občine ne smemo nesmiselno ogrožati kmetijskih površin. Sam sem že večkrat na Ministrstvo za promet naslovil pričakovanja, da se bo primarno uredila obstoječa magistralna povezava z Velenjem. V vmesnem času se najde optimalna rešitev za potek trase hitre ceste. V kolikor so v Braslovčah s skupnim in strokovnim pristopom uspeli Vladi dokazati svoj prav, lahko tudi na Koroškem najdemo najboljšo rešitev. Pogoj za to pa je, da je predlog trase dobro predstavljen in se ga pred javnostjo ne skriva."

Ksandi Javornik

"Sam popolnoma razumem pomisleke, ki jih v času načrtovanja 3. razvojne osi izpostavljajo mnoge civilne iniciative na Koroškem in ki se opredeljujejo do umestitve hitre ceste v prostor, ki je na Koroškem zelo specifičen in geografsko problematičen. Vendar moramo vedeti, da zgolj rekonstrukcija obstoječih cestnih povezav najbrž ne bo zadovoljila naših pričakovanj in želja po izboljšanju cestne komunikacije. Avtocestno povezavo potrebujemo že mi, kaj šele prihodnje generacije, zato jo seveda podpiram. Potrebno pa je iskati najboljšo rešitev njene umestitve v prostor, da bi na tak način dosegli čim manjšo obremenitev okolja in narave ter zagotovili ustrezno kvaliteto življenja ob trasi avtoceste."

Bojan Mestek

"Vsekakor je treba nemudoma pričeti popravljati obstoječe povezave z sosednjo Avstrijo, kakor tudi v smeri proti Velenju. Kajti 3 razvojne osi še nekaj časa ne bo in Slovenj Gradec ne more čakati tako dolgo. Med tem časom je potrebno smiselno umestiti 3. razvojno os v prostor v soglasju s civilno iniciativo. Vsekakor pa 3. razvojna os ne sme biti slepo črevo od Arje vasi do Slovenj Gradca, ampak mora biti povezava med Arjo Vasjo in Avstrijo."

Boris Raj

"Izgradnjo hitre ceste v okviru tretje razvojne osi podpiram. Predlagana trasa je relanost, velike spremembe niso možne, moramo pa iskati čim več mikro popravkov trase, s katerimi lahko zmanjšamo negativne vplive na kakovost življenja."

 

Zadnje objave na Bajti


images/stories/articles.jpg
Ponedeljek, 16 Maj 2016 20:07
kolegice.jpg
Torek, 10 November 2015 19:22
Natalija
Ponedeljek, 09 November 2015 11:15
risa_a5.jpg
Nedelja, 08 November 2015 10:51
TaborZdravihSol2015.jpg
Torek, 27 Oktober 2015 21:12
povabimmail.jpg
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 19:20
kks_logo.jpg
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 19:06
coverbringit.png
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 18:20
zborovske-mohorjan.jpg
Četrtek, 15 Oktober 2015 22:41
Vse pravice pridržane Pravno obvestilo O Bajti in avtorjih Uredništvo Oglaševanje F.A.Q Vaše nastavitve zasebnosti