Bajta Nadomestne volitve SG 2012 Prvo vprašanje - nadomestne volitve SG 2012

Naključno iz intervjujev in kolumen

Ne spletna, ampak družbena nestrpnost
Jernej Prodnik | Sreda, 23 Februar 2011
Jernej Prodnik

"Vsako zgodovinsko obdobje ima točno takšno komunikacijsko konfiguracijo, kot si jo zasluži. Ali ni tukaj očitne povezave, morda naenkrat ne živimo v zgodovinskem obdobju, ki prisega na kreativno destrukcijo vsega, kar na trgu ne more uspešno preživeti?"

Bajtini projekti

Bajta hodi po sv(e)to

Pasica


Ste še slišali,
pesem upora
?

ŽPZ KOMBINAT!

Kombinatke

1. Kateri so trije najpomembnejši (konkretni) projekti, ki jih nameravate pričeti oziroma izpeljati v skrajšanem županskem mandatu?


Vrčkovnik Vinko

"Vsi vemo, da so cilji veliki, vendar uresničljivi. Smo v nekem globalnem krču, ki mu ni videti konca, zato ne bom dajal nemogočih in neuresničljivih obljub. Prvotno je treba dokončati obstoječe projekte, kot so glasbena šola ter mrežni inkubator.  Velik cilj in želja je, da do leta 2014 najdemo primernega investitorja za izgradnjo in uresničitev projekta term. Mogoče tudi z mednarodnim razpisom. V kolikor bo mogoče, se bom prvotno zavzemal tudi za izpeljavo projektov kot so: izgradnja oz. dograditev doma za ostarele (še vsaj za 60 oseb), center ''Vitalis'', širitev in obnova Kulturnega doma, dograditev športne hale, itd."

Peter Pungartnik

"1. Rebalans proračuna MO Slovenj Gradec za letošnje leto, tako da bo več sredstev namenjenih pomoči podjetnikom, ki bodo zagotovili nova delovna mesta.
2. Izdelava novega prostorskega akta, ki bo na daljše časovno obdobje omogočil načrtnejšo izrabo prostora in izdajanje gradbenih dovoljenj za gradnje na podeželju.
3. Izgradnja bazena na zemljišču bodočih term, ki se bodo v prihodnje gradila v javno zasebnem partnerstvu."

Andrej Čas

"Skupaj z ostalimi koroškimi občinami bomo nadaljevali pogajanja z državo za nadaljevanje projekta tretje razvojne osi in takojšno posodobitev državnih cest.
Najpomembnejše naloge v skrajšanem mandatu:
- Z varčevanjem in prerazporejanjem uravnotežiti bodoče proračune, tako da bomo zagotovili prenovo obstoječe in izgradnjo manjkajoče komunalno cestne infrastrukture in izpeljali tiste začete projekte, ki so razvojno naravnani in prinašajo delovna mesta.
- Organizirati upravo, delo javnih zavodov in občinskih javnih služb, da bodo z manjšimi stroški sposobni izvesti zadane naloge, da bomo zagotovili kakovostne in poceni komunalne storitve, predvsem pa da bodo te službe učinkovit, prijazen servis občanov in gospodarstva.
- Sprejeti ukrepe za gospodarsko oživljanje, za vključitev mladih v odločanje in aktiviranje njihovega ustvarjalnega potenciala, pričeti s politiko relokalizacije t.j.  manjše odvisnosti od globalnih izdelkov in storitev z uvajanjem lokalne prehranske oskrbe in z naložbami v energijsko obnovo javnih stavb (stanovanjski bloki)  in zasebnih stavb zmanjšati porabo energije. Uvesti prostorsko politiko ohranjanja kmetijskih zemljišč in širjenja mesta navznoter"

Jurij Šumečnik

"(1) Takoj bom, z ekipo strokovnjakov, pristopil k izdelavi občinskega prostorskega načrta (OPN) in strateškega dokumenta »Razvoj Mestne občine Slovenj Gradec do leta 2050«. Oba dokumenta sta nujno potrebna, če želimo občino razvijati načrtno ne pa stihijsko, prilagojeno vsakokratnim različnim interesnim sferam. (2) Občinski urad in strokovni delavci bodo skupaj z županom morali predstavljali kvaliteten servis občanom. Tako bodo morali aktivno iskati rešitve za probleme občanom in delovati kooperativno. Uvedli bomo delovne sestanke na terenu, kar pomeni, da bodo predstavniki občine šli tudi na teren v četrtne in vaške skupnosti, kjer bodo predstavljali določene novosti oz. poslušali predloge in pripombe občanov. (3) Spodbujanje investicij v gospodarstvu in uvajanje pogojev za nova delovna mesta je pogoj za spodobno prihodnost občine. Brez pomoči gospodarstvu bodo mladi iskali svojo srečo drugod. Uvedel bom instrument olajšav za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ob pogoju, da podjetje zaposli domač kader ustrezne izobrazbe. Za nova podjetja in investicije bo morala občina poiskati način za ugoden nakup zemljišča in investitorju nuditi vso strokovno pomoč za pridobitev gradbenega dovoljenja in soglasij."

Ksandi Javornik

"Ker gre za nadomestne županske volitve, je program dela za štiriletno obdobje že začrtan in se tudi izvaja, zato ga je mogoče le dopolniti in ponovno določiti prednostne naloge.  Tako so moji kratkoročni cilji:
- dokončati projekte, ki že potekajo: glasbena šola, mrežni podjetniški inkubator (MPIK), itd.
- dokončanim projektom dati vsebino, ki bo omogočila, da bodo iz prihodkov od njihovega delovanja pokrivali stroške obratovanja,
- izpeljati projekte, ki so jih vaške in četrtne skupnosti vključile v Strateško razvojni program 2012- 2015,
- znižati stroške delovanja občinske uprave in občinskih organov za 10 %, kar bomo dosegli z zmanjšanjem zaposlovanja in reorganizacijo občinske uprave, ki bo zagotavljala večjo učinkovitost,
- podpiral bom, v okviru proračunskih zmožnosti, vse najpomembnejše dejavnosti raznih slovenjegraških  društev in drugih organizacij ter vaških in četrtnih skupnosti, katerih cilj je izboljšanje kakovosti življenja vseh občanov naše mestne občine."

Bojan Mestek

"- Pridobitev investitorja za izgradnjo term in pričetek gradnje term,
- ustanavljanje ali širitev obstoječih gospodarskih objektov,
- izgradnja pokrite tržnice in spodbujanje samooskrbe,
- ureditev vaških jeder."

Boris Raj

"1. Uveljavitev etičnih in moralnih standardov.
2. Racionalizacija in reorganizacija občinske uprave in zavodov.
3. Strateški razmislek in planiranje."

 

Zadnje objave na Bajti


images/stories/articles.jpg
Ponedeljek, 16 Maj 2016 20:07
kolegice.jpg
Torek, 10 November 2015 19:22
Natalija
Ponedeljek, 09 November 2015 11:15
risa_a5.jpg
Nedelja, 08 November 2015 10:51
TaborZdravihSol2015.jpg
Torek, 27 Oktober 2015 21:12
povabimmail.jpg
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 19:20
kks_logo.jpg
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 19:06
coverbringit.png
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 18:20
zborovske-mohorjan.jpg
Četrtek, 15 Oktober 2015 22:41
Vse pravice pridržane Pravno obvestilo O Bajti in avtorjih Uredništvo Oglaševanje F.A.Q Vaše nastavitve zasebnosti