Bajta Nadomestne volitve SG 2012 Sedmo vprašanje - nadomestne volitve SG 2012

Naključno iz intervjujev in kolumen

Intervju in film: Miha Kolar
Igor Ranc, foto: Matej Kodrin | Ponedeljek, 02 Junij 2008
Miha Kolar "Načrtov za prihodnost ne delam rad, saj je potem vedno razočaranje, če nekaj ne uspe kot je bilo načrtovano. V interesu mi je, da bi posnel še kakšen film, kaj več pa raje ne bi rekel, da me ne bo kdo potem lovil za besedo."

Bajtini projekti

Bajta hodi po sv(e)to

Pasica


Ste še slišali,
pesem upora
?

ŽPZ KOMBINAT!

Kombinatke

7. Namesto skupnih projektov, ki bi jih zastavljale Koroške občine, le-te pogosto solirajo (npr. razdor Slovenj Gradec - Ravne), mlade pa se v občini pogosto slabo vključuje v procese odločanja celo na področjih, ki jih neposredno zadevajo (npr. novi MKC).  Kako boste spodbuditi medobčinsko in medgeneracijsko sodelovanje?


Vrčkovnik Vinko

"Prizadeval se bom, da bo prišlo do dobrega sodelovanja med Ravenskim in Slovenj Graškim MKC-jem. Ne vidim razloga, zakaj bi bila tu kakršna koli razhajanja ali po vaše soliranja. Prizadeval si bom za dobre odnose med obema občinama, ker le tako lahko marsikatere projekte uspešno izvedemo. Ti so pomembni tako rekoč za celotno Koroško regijo."

Peter Pungartnik

"S svojim zgledom in spremenjenim način vključevanja, odločanja in imenovanja mladih na odgovornejša mesta, tako da bo v osnovi izhajajo iz njihovih vrst, kar bi moralo zagotoviti višji nivo tovrstnega sodelovanja v prihodnosti."

Andrej Čas

"Slovenj Gradec mora prioritete svojega razvoja graditi tudi na močnejši regionalni identiteti in povezavah med ključnimi koroškimi občinami. To pa pomeni znotraj močno integrirane Koroške brez zdrah in rivalstva za primat nad sedežem regije in drugimi upravnimi aparati, sprejeti  skupno strategijo trženja regionalnih naravnih in socialnih potencialov. Sodelovanje  koroških občin razumem kot nujen pogoj izboljšanja položaja regije, za močnejši nastop proti vse močnejšemu centralizmu. Povsem se strinjam, da so mladi v naši občini izključeni iz procesov odločanja – to se je zelo pokazalo na primeru novega mladinskega centra in hostla, nad katerim sem tudi sam razočaran. V nekaterih občinah mladi uspešno sodelujejo preko mladinskih svetov, kar pa žal ni aktivna praksa v naši občini. Pri tem pa je bistveno, da takšen svet ne bi bil le simboličen, temveč pomemben akter pri vzpostavljanju mladinskih politik, ki pa bi se nujno moral povezovati tudi navzven z ostalimi mladimi v občini in vzpostaviti boljše med vrstniško sodelovanje. Le tako, da bodo slišani in upoštevani, bodo mladi z večjo mero optimizma lahko izkoristili kreativni potencial, ki ga zagotovo premorejo!"

Jurij Šumečnik

"Z dobrim medobčinskim delovanje ne bom imel problemov, saj je večina koroških županj in županov tudi mojih osebnih prijateljev. Sem eden tistih, ki vidi smisel delovanja samo v skupini. To se odraža tudi v delovanju svetniške skupine Socialnih demokratov, ki smo največja svetniška skupina v občinskem svetu. In če pogledate moj volilni štab boste odgovor na svoje vprašanje našli v njem. Znanje in izkušnje izmenjuje pestra skupina strokovnjakov različnih generacij in iz različnih okolij. Sem človek, ki v »soliranju« ne vidi smisla. Po besedah mojih prijateljev je združevanje moja vrlina."

Ksandi Javornik

"Skupne projekte je resnično težko načrtovati, saj gre pri takih projektih vedno za problem lokacije, denarja, zaposlenih itd. Vsaka občina pač skuša uveljaviti svoje interese, kar je razumljivo, saj noben župan ne more razočarati svojih občank in občanov. Menim, da sodelovanje med občinami ni tako zelo slabo, kot deluje na prvi pogled, sploh občine Mislinjske in Dravske doline relativno dobro sodelujejo med seboj, pa tudi veliko možnosti je še odprtih. Ker so občine Mežiške doline le štiri, je to morda boljši recept za uskladitev interesov, kot večno iskanje konsenza med osmimi ali celo dvanajstimi občinami koroške statistične regije. Razdora med Slovenj Gradcem in Ravnami sam ne vidim, če pa obstaja takšno prepričanje, se ga je potrebno otresti. Če je kdo, potem je politika vnesla razdor tudi na tem področju in kot neodvisen kandidat se bom trudil, da bi do nesoglasij prihajalo čim manj.
Glede vpetosti mladih pa bi si želel, da bi se mladi bolje organizirali sami in prišli s predlogi, željami, ne pa da prepuščajo odločitve drugim, ker pač niso obveščeni, ker so zdoma, v Ljubljani, Mariboru itd, študirajo, potujejo, delajo. Po toči zvoniti je prepozno, bi rekel, zato je dobro, da se mladi sami vključujejo v javne debate in predlagajo izhodišča, ki se jih bom skušal čim bolj držati (v okviru možnosti, ki so žal večkrat v razkoraku z željami)."

Bojan Mestek

"Seveda je nujno sodelovanje med občinami, kajti le tako bomo kot regija konkurenčni. Tu imam majhno prednost pred ostalimi kandidati ,saj prihajajo župani sosednjih občin po večini iz pomladnih strank,kateri pripadam tudi sam.
Mlade je potrebno aktivno vključiti v družbeno politično občinsko življenje. Tako si bodo v prvi vrsti tudi sami krojili usodo. Predvsem pa jim je potrebno dati priložnost tudi  za ustanavljanje lastnih  podjetij in s tem ustvarjanje svoje ideje. Imajo pogum in znanje, da uresničijo zastavljeno, občina pa jim ob tem mora stati ob strani.
Medgeneracijske razlike se bodo s tem zmanjšale in komunikacija  ter učenje bo potekalo v obe smeri. S tem bodo mladi dobili samozavest ter se zavedli, da so pomemben dejavnik v oblikovanju in razvoju svoje občine."

Boris Raj

"Vzpodbujati je potrebno skupne koroške projekte (kot je npr. Kocerod), naslednji tak bo verjetno hitra cesta, kjer moramo preseči delitve. Pomanjkanje koordinacije pri  načrtovanju novega MKC in oddaja upravljanja hostla Spoturju je nesprejemljiva."

 

Zadnje objave na Bajti


images/stories/articles.jpg
Ponedeljek, 16 Maj 2016 20:07
kolegice.jpg
Torek, 10 November 2015 19:22
Natalija
Ponedeljek, 09 November 2015 11:15
risa_a5.jpg
Nedelja, 08 November 2015 10:51
TaborZdravihSol2015.jpg
Torek, 27 Oktober 2015 21:12
povabimmail.jpg
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 19:20
kks_logo.jpg
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 19:06
coverbringit.png
Ponedeljek, 19 Oktober 2015 18:20
zborovske-mohorjan.jpg
Četrtek, 15 Oktober 2015 22:41
Vse pravice pridržane Pravno obvestilo O Bajti in avtorjih Uredništvo Oglaševanje F.A.Q Vaše nastavitve zasebnosti